در این صحنه از بازی، فرشید طالبی روی یک نبرد هوایی مصدوم شد و توپ به نظری رسید و وی در حالی که در موقعیتی فوق‌العاده قرار داشت، با جوانمردی توپ را به بیرون زد. این حرکت نظری با تشویق بازیکنان سپاهان و حتی داور بازی روبرو شد.

harkat_nazari.mp4

منبع ورزش3

Click hereClick hereClick hereClick here

Click hereClick hereClick hereClick here