آموزش تکنیکها و مهارتهای کار با توپ
شاید آرزوی خیلی از پسرهای جوان این باشد که مثل فوتبالیست های مشهور بتوانند حرکات تکنیکی آنها را انجام بدهند ....
3,000 تومان