رتبه               تیم             بازی                امتیاز

1                 ملوان              5                      11

2             تراكتورسازی       5                      11

3                 سپاهان          5                      10

4              صبای قم           5                      10

5                فجرسپاسی    5                      10

6                سایپا               5                      10

7                نفت تهران        5                      8

8               داماش گیلان     5                      8

9                استقلال          5                      8

10              پیكان               5                      7

11             راه آهن            5                      6

12              فولاد               5                      5

13            آلمینیوم            5                      4

14             مس                 5                      4

15          گهرزاگرس           5                      4

16          پرسپولیس          5                      4 

17            نفت آبادان         5                      1

18           ذوب آهن            5                      0