ورزشگاه:اتحاد منچسترسیتی

نتیجه:آرسنال 1 - 1 منچسترسیتی

گل آرسنال:لورن کوژییلنی

گل منچسترسیتی:ژولین لسکات

Click here